Loading...

RODO – pomoce do jogi

Zgodnie art. 14 RODO, informuję:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługowy Wyrób Pomocy Rechabilitacyjnych, Usługi Budowlane 90-451 Michał Szczepanik Łódź Piotrkowska 211 (zwany dalej Michał Szczepanik).
 2. Z Michałem Szczepanikiem można się skontaktować mailowo info@hathayoga.lodz.pl, korespondencyjnie na adres Centrum Hatha-Yogi 90-451 Łódź Piotrkowska 211, telefonicznie pod numerem 42 6309652 (w godzinach pracy Centrum Hatha-Yogi ).
 3. Michał Szczepanik przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z organizowaniem wysyłki pomocy do jogi, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych przez Michała Szczepanika, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego mailowo lub korespondencyjnie na odpowiednie adresy z p-tu 2). Ma Pani/Pan również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email) i przesłanie zamówionych artykułów (adres do wysyłki, numer telefonu dla kuriera).
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe, firmy kurierskie, oraz firmy pośredniczące w usługach kurierskich. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dane nie są transferowane do organizacji międzynarodowej ani przekazywane poza obszar EOG.

RODO – warsztaty

Zgodnie art. 14 RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Hatha-Yogi s.c 90-451 Łódź Piotrkowska 211 (zwane dalej Centrum Hatha-Yogi).
 2. Z  Centrum Hatha-Yogi można się skontaktować mailowo info@hathayoga.lodz.pl, korespondencyjnie na adres Centrum Hatha-Yogi 90-451 Łódź Piotrkowska 211, telefonicznie pod numerem 42 6309652 (w godzinach pracy szkoły).
 3. Centrum Hatha-Yogi  przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z przesyłaniem informacji dotyczących zajęć odbywających się w Centrum Hatha-Yogi, godzin pracy Centrum Hatha-Yogi i  i warsztatów przez Centrum Hatha-Yogi organizowanych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Hatha-Yogi, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego mailowo lub korespondencyjnie na odpowiednie adresy z p-tu 2). Ma Pani/Pan również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email).
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dane nie są transferowane do organizacji międzynarodowej ani przekazywane poza obszar EOG.